Dette melder SINTEF. Reell årsvirkningsgrad for roterende varmegjenvinnere i bygninger er vanligvis lavere enn den dokumenterte virkningsgraden fra laboratorietesting. Årsaken er at virkningsgraden varierer med ulike installasjoner og driftsforhold. Dette kan igjen føre til at man undervurderer oppvarmingsbehovet i bygninger, og at varmesystemet kan blir feil dimensjonert, siden bygget i virkeligheten bruker mer energi enn beregnet.

 

– Dette avviket mellom beregnet og reelt energiforbruk bør undersøkes videre. Ved hjelp av målinger av reell virkningsgrad kan man også identifisere feil og forbedringspotensial for komponentene i roterende varmegjenvinnere, sier prosjektleder og forsker ved SINTEF Byggforsk, Peng Liu.

Ville kartlegge reell virkningsgrad i ulike bygningstyper

Opprinnelig skulle prosjektet kartlegge reell virkningsgrad for roterende varmegjenvinnere i ulike bygningstyper. Fem småhus, fem boligblokker og fem barnehager skulle instrumenteres og måles over tre sesonger (høst, vinter og vår).

– Det viste seg at spesielt det å måle nøyaktige luftmengder så nært som mulig varmegjenvinneren, var svært vanskelig, sier Liu. Prosjektet ble derfor omdefinert til å heller vurdere måleteknikker og tilgjengelig måleutstyr for nøyaktige målinger av luftmengder i ventilasjonsanlegg.

Oversikt over produkt og måleteknikker

Rapporten Airflow Measurements for Air Handling Units viser et utvalg produkter og måleteknikker som er velegnet til å måle luftmengder i ventilasjonskanaler, forutsatt at måleutstyret blir riktig plassert. Det vil si at spesielt minsteavstand før og etter forstyrrelser som bend, T-forgreininger, vifter og lignende blir overholdt.

For å finne reell virkningsgrad må man, i tillegg til luftmengder, måle temperaturer og relativ fuktighet som alle er representative for tverrsnittet til kanalen så nært som mulig varmegjenvinneren. Slike verktøy finnes ikke i dag.

– Vi vil derfor oppfordre produsenter av måleutstyr til å utvikle et egnet produkt for dette, slik at det i fremtiden blir mulig å finne reell virkningsgrad for varmegjenvinnere, sier Liu.

Hvilke måleverktøy er det behov for?

Det ideelle måleverktøyet kan med høy nøyaktighet måle både luftmengder, temperaturer og relativ luftfuktighet så nært som mulig roterende varmegjenvinnere. I tillegg bør instrumentet påvirke luftstrømminger i kanalen minimalt, da forstyrrelser vil øke trykktapet og energiforbruket for viftene.

– Å oppnå nøyaktige målinger er i seg selv en stor forbedring fra dagens måleteknikker, men det vil være en fordel om målingene i tillegg kan utføres automatisk. Resultatene må uansett logges over tid og lett kunne eksporteres til en PC, sier Liu.

Dersom utstyret ikke skal være fast montert i et ventilasjonsanlegg, og skal brukes i flere bygg, bør det i tillegg være portabelt. Da bør det også være fleksibelt, slik at det kan tilpasses ulike kanaldimensjoner - både sirkulære og rektangulære.

Prosjektet er utført i samarbeid med Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og finansiert av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

Last ned rapporten!