Varmepumpekonferansen arrangeres 10. til 11. mars. – Programmet er variert og nyttig, og som alltid skal vi dele ut priser. I år blir det tre: Årets varmepumpekommune og varmepumpepriser for bygg og større anlegg, sier Hagemoen i en melding fra Novap.

Viktig å skryte

Han mener det ikke burde være vanskelig å finne prosjekter som fortjener varmepumpeprisen.

– Bransjen har det fortsatt travelt, men vi må ikke glemme å se fremover. Vi tror det er viktig å skryte av vellykkede konsepter og prosjekter, for å inspirere til flere gode anlegg. Det er lov å nominere seg selv, understreker Hagemoen.

Årets varmepumpekommune 2020

Kriterier som vil bli vektlagt:

- Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.

- Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken av varmepumper i boliger og private næringsbygg.

- Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter.

 Varmepumpeprisen 2020

Prisen er i to kategorier for å ta med hele bredden av hva varmepumper kan brukes til. Kategoriene er bygg og større varmepumpeanlegg.

Kriterier som vil bli vektlagt:

- Ny teknologi og nye løsninger som utvider anvendelsesområdet for varmepumper, eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige.

- Personer, bedrifter eller prosjekter som har bidratt til å øke kompetansen i varmepumpebransjen, eller kjennskapen til varmepumper generelt.

- Aktører som har demonstrert at varmepumper er en pålitelig teknologi gjennom god prosjektering, drift og valg av løsninger.


Forslag innen 24. februar

Novap ønsker forslag innen 24. februar. Send ditt forslag på e-post til novap@novap.no.