Norsk Varmepumpeforening arrangerer 19. - 20. mars Varmepumpekonferansen 2019. Dette er varmepumpebransjens viktigste møteplass, der dagsaktuelle temaer skal belyses. I 2018 passerte vi 1 million varmepumper i Norge. Hvordan vil markedet utvikle seg framover?

 

– Dette vil vi ta opp under konferansen, og som alltid skal vi dele ut priser. I år blir det tre: Årets Varmepumpekommune og Varmepumpepriser for bygg og større anlegg, forteller Hagemoen.

Se fremover i rekordgode tider

Med salgsrekord i 2018, mener Hagemoen det ikke burde være vanskelig å finne prosjekter som fortjener en varmepumpepris.

– Selv om alle i bransjen har det travelt om dagen, må vi ikke glemme å se fremover. Vi tror det er viktig å skryte av vellykkede konsepter og prosjekter, for å inspirere til flere gode varmepumpeanlegg, sier han.

Årets Varmepumpekommune 2019

Kriterier som vil bli vektlagt:
• Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.
• Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken varmepumper i boliger og private næringsbygg.
• Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter.

Varmepumpeprisen 2019

Prisen er fra og med 2018 delt i to kategorier for å ta med hele bredden av hva varmepumper kan brukes til. Kategoriene er bygg og større varmepumpeanlegg.
Kriterier som vil bli vektlagt:

• Ny teknologi og nye løsninger som utvider anvendelsesområdet for varmepumper, eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige.

• Personer, bedrifter eller prosjekter som har bidratt til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskapen til varmepumper generelt.

• Aktører som har demonstrert at varmepumper er en pålitelig teknologi gjennom god prosjektering, drift og valg av løsninger.

Send inn forslag innen 26. februar

Har du forslag til kandidater, er det ingen grunn til å nøle: Fristen er 26. februar 2019. Send ditt forslag på epost til novap@novap.no.

Her finner du mer informasjon om varmepumpeprisene.

Her finner du mer informasjon om Varmepumpekonferansen 2019