Statsbygg har i dag mange forskjellige leverandører av bygningsautomasjonssystemer på sine eiendommer. Systemene varierer i alder, kvalitet og utforming. Dette medfører en stor utfordring med hensyn til sikkerhet, stabil drift, kostnader og muligheten for å ta i bruk digital teknologi, melder Statsbygg.

 

– Statsbygg ønsker å effektivisere, modernisere og forbedre driften av statlige eiendommer. Et enhetlig system for bygningsautomasjon og energioppfølging skal hjelpe oss i å realisere dette, sier drifts- og vedlikeholdsdirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg.

– Sentrale styringssystemer og bruk av ny teknologi er nøkkelen for driften i morgendagens bygg.

Effektiv drift, lavere kostnader

Konkurransen Statsbygg nå lyser ut, er en konkurranse med prekvalifisering av deltakere som ønsker å gi tilbud på både nytt bygningsautomasjonssystem og energi- oppfølgingssystem samlet, eller hver for seg. Velges det forskjellige leverandører av de to systemene, er det en forutsetning at disse kan integreres slik at energidata kan benyttes i begge systemene. Kontrakten kan ha en verdi på mellom 200 og 300 millioner kroner over de første fem årene.

Statlig eiendomsforvaltning skal være verdibevarende, bærekraftig og effektiv. Uten et sentralt styringssystem kan det bli vanskelig å nå våre ambisiøse mål om effektiv drift og høyere forvaltningsareal per driftsårsverk. De nye systemene vil være viktige verktøy i arbeidet med å redusere energiforbruket i eiendomsmassen, uten at det går ut over komforten i byggene.

– Vedlikeholds- og investeringsmidler er begrensede ressurser, sier Nævdal. – Ved å effektivisere driften kan flere ressurser brukes til verdibevarende vedlikehold.

  

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 2/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!