Det er Eidsiva Nett og Hafslund Nett som ble fusjonert fra nyttår, og som gjør Eidsiva til eier av Elvia som vil levere strøm til om lag 900 000 kunder, melder Eidsiva.

– Det nye nettselskapet er et resultat av sammenslåingen av hovedvirksomhetene mellom Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS. Nettselskapet ledes av Kristin Lian. Selskapets hovedkontor vil være på Hamar, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Energisystemene er i endring gjennom fremvekst av ny teknologi, endrede regulatoriske krav og ikke minst er forbrukeradferden i rask utvikling. Dette stiller større krav til dagens nettselskaper.

– Sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gir et betydelig større, og dermed mer effektivt nettselskap. Elvia vil gi økt kompetanse, sterke fagmiljøer og økt finansiell styrke som skal komme våre kunder til gode. Vårt mål er å sikre stabil strømforsyning, og samtidig tilrettelegge for gode fremtidsrettede løsninger for å holde nettleien så lav som mulig, sier administrerende direktør for Elvia, Kristin Lian.