Prosjektet bestående av: Byggherre Vestfold fylkeskommune, Veidekke Entreprenør og LINK Arkitektur er her avbildet da de mottok prisen i London. Foto: BRE (https://www.breeam.com/awards/)

– Vi ser at også offentlige bygg nå ser nytten av å sertifisere bærekraftige kvaliteter. Vi er imponerte over det som Vestfold fylkeskommune og Veidekke har fått til, og er glade for at dette anerkjennes internasjonalt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

BREEAM Awards arrangeres av BRE som eier BREEAM. En jury vurderer alle BREEAM-sertifiserte bygg i verden, og nominerer bygg i ulike klasser. Nye Horten videregående skole vant prisen for beste offentlige byggeprosjekt. Skolen er sertifisert til det øverste sertifiseringsnivået BREEAM-NOR Outstanding for prosjekteringsfasen. Bygget skal stå ferdig i 2019 og får da et endelig BREEAM-sertifikat. Nye Horten videregående skole er den tredje av de 211 norske BREEAM-sertifiserte byggene, og det første skolebygget som oppnår Outstanding.

Vestfold fylkeskommune har sammen med Veidekke Entreprenør AS og samarbeidspartnere vist at store ambisjoner og vilje til gjennomføring fra start til mål, gir resultater i verdensklasse. I tillegg til BREEAM-NOR-sertifisering blir det nye bygget plusshus og har hatt fossilfri byggeplass. Det har også håndtert utfordringer knyttet til vernede naturkvaliteter og gjenskaping av økologisk verdifulle områder.