Å bytte ut et løpehjul er ett av flere tiltak man kan gjøre for å ruste opp, og øke kraftproduksjonen, i eksisterende vannkraftverk. De eldste kraftverkene i Norge som fortsatt produserer strøm, er over hundre år gamle. Til tross for alderen kan de leve enda lenger og bli mer produktive.  

Les mer i dette fakta-arket!