NVE jobber med å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene. Blant endringene som er varslet i høringsmøter, er en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien.

– Går dette igjennom, blir det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Vil ramme bredt

NOVAP har sammen med ti andre forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringslivsorganisasjoner skrevet et felles brev til Stortinget. Der påpeker de at NVEs arbeid med tariffstrukturen kan hindre boligpolitiske og klimapolitiske mål som Stortinget har vedtatt. Det gjelder energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren.

Frykter for arbeidsplasser

Forslaget til tariffstruktur kan også ramme mange tusen arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak og installerer varmepumper og solenergianlegg i boliger.
– Mange arbeidsplasser kan forsvinne om NVE får det som de vil, sier Hagemoen.

Stortinget må ta grep

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. – En av anbefalingene våre er at stortingspolitikerne ber regjeringen om sette ned et utvalg som samler kunnskap og ser på forbedringer i nettleiestrukturen, sier Hagemoen. Dette utvalget bør ha bred representasjon – også fra forbrukersiden og andre interessenter.

Logiske og forståelige nettariffer

Norsk Varmepumpeforening mener det er viktig å motivere husholdningene til adferd som gir en bedre utnyttelse av strømnettet. Slik unngås unødvendige nettinvesteringer og kostnadene holdes nede.

De ønsker nettariffer som er logiske og forståelige for forbrukerne.

Disse organisasjonene står bak brevet til Stortinget:
• Huseierne
• NBBL
• Norsk elbilforening
• Naturvernforbundet
• Bellona
• Nelfo
• Byggevareindustrien
• Elektroforeningen
• Norsk Varmepumpeforening
• Solenergiklyngen
• Norsk solenergiforening

Les brevet fra de 11 organisasjonene, her!