Washington Mills AS (WaMas) har siden 1960-tallet utviklet produksjonsprosessen sin i flere trinn til blant annet solindustri og bilindustri, og nå ønsker de å ta et steg videre. Prosessen de har utviklet, vil gi store energi- og klimabesparelser sammenlignet med alternative prosesser. Det anslås 80 prosent reduksjon av energiforbruket og 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp som følge av forbedringene, melder Enova.

Administrerende direktør i Washington Mills, Ole Johan Svorkdal, sier at dette er en meget velkommen støtte til bedriften og satsningen på nye og framtidsrettede produkter. Støtten er også avgjørende for at prosjektet blir realisert.

– Det er et langt utviklingsarbeid som ligger bak og tidligere pilotprosjekter har fått støtte både fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Med denne støtten fra Enova bekrefter myndighetene at de er villige til å gi skikkelige bidrag til det grønne skiftet også i prosessindustrien, sier Svorkdal.

Forventet ferdig i 2024

Oppstarten for selve prosjektet vil skje etter en endelig beslutning i WaMas’ styre. Anlegget forventes å være ferdig bygget i 2021, og demonstrasjonsperioden for prosjektet forventes å være ferdig i 2024.

Videreutvikling og demonstrasjon vil foregå kontinuerlig i prosjektperioden. Avhengig av markedsutviklingen kan et positivt prosjektresultat føre til videre investering i et fullskalaanlegg på Orkanger, hvor også etterbehandling vil være inkludert.

Det er en risiko for at den pågående korona-krisen vil kunne påvirke både selskapet og underleverandører i prosjektet, slik at tidsplanen kan påvirkes.

– Stort spredningspotensial

Enova har innvilget støtten gjennom programmet Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi. – Ser man på spredningsmulighetene for teknologien globalt, så er det potensielle energi- og klimaresultatet av dette prosjektet stort, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Det dyktige og innovative miljøet på Orkanger får sjansen til å demonstrere energieffektive løsninger for fornybar energibruk i industrien. Det treffer Enovas mål godt, og vil bidra til å bringe oss nærmere lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.