Dette melder E.ON.

144 energieffektive solfangere står i dag og produserer varme ved varmeverket Lendemark på Møn. De skiller seg fra typiske solfangere ved å kunne bevege seg etter solen, noe som gjør dem omkring 25 prosent mer effektive enn tradisjonelle solfangere.

Selve varmeteknologien er utviklet av selskapet Heliac, som har arbeidet med å utvikle produktet siden 2014. Andre anlegg med såkalt ”concentrated solar power” bruker speil, mens Heliacs folie kan masseproduseres og på lengre sikt gjøre at utgiftene til solvarmeanlegg går ned.

– Folien er i stand til å omsette 84 prosent av sollyset til varme. De beste speilbaserte systemene ligger på 79 prosent, men er til gjengjeld minst dobbelt så dyre, sier adm. dir. Henrik Pranov i Heliac til Ingeniøren.

– Vi har arbeidet med å utvikle og forfine solfangerteknologien i snart fem år, og har de siste tre år samarbeidet med E.ON for å etablere vårt første solfangeranelegg. Å se det stå ferdig og produsere bæredyktig varme til E.ONs varmekunder er stort for oss, sier Pranov. Han forventer at de nye solfangerne vil gjøre solvarme billigere enn både biomasse og de fossile alternativene.

– Det er et nytt kapittel i den grønne omstilling, som vi i dag åpner. Hvis solfangerne viser seg å fungere etter planen, så vil denne teknologien også kunne selges i resten av verden, sier Lars van Hauen, innovasjonsdirektør i E.ON, og poengterer at solvarmen lagres i en tank, slik at anlegget kan levere solvarme døgnet rundt.

– Når solen skinner, vil den alltid være den billigste og reneste form for varme. Derfor er det vår ambisjon å oppføre flere solvarmeanlegg ved våre varmeverk, sier Lars van Hauen.

Solfangerne er 3,5 meter høye og roterer på en sokkel, slik at de hele tiden står vinkelrett mot solen. Solvarmeanlegget forventes å produsere omkring en fjerdedel av det lokale varmebehovet, som tilsvarer 8 900 MWh per år.


 Fakta


- 144 solfangere på 1 hektar
- Hver solfanger er på 16 m2
- 25 prosent mer effektiv
- Dekker 22 prosent av fjernvarmen i Lendemarke

Kilde: E.ON