Dette melder energy-supply.dk.

Datasenteret kommer til å bruke store mengder elektrisitet, som skal utlignes med en vindmøllepark i Norge. – Vi skal tilføye minimum samme kapasitet som vi trekker ut, sier Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Norden ifølge energy-supply.dk.

Datasenteret vil sammen med fem andre planlagte datasentre stå for 17 prosent av det samlede danske elektrisitetsforbruket, ifølge Politiken.

– Det er viktig for oss, at vårt fotavtrykk er så lite som mulig. Vi  skal være hundre prosent CO2-nøytrale fra og med 2020, sier Peter Münster.

Den norske vindparken, som ligger på Bjerkreim, har en kapasitet på 294 MW. Parken skal kompensere både for forbruket i Facebooks svenske datasenter i Luleå, og det nye datasenteret i Odense.

De norske vindmøllene produserer inntil videre ikke strøm til nettet, som når Danmark. Det er heller ikke alle vindmøller som er montert ennå, sier Münster.

– De første vindmøllene har begynt å produsere energi. De vil levere til nettet i løpet av de kommende månedene, sier Münster ifølge Energy-supply.dk.

At vindmølleparken er plassert i Norge, og ikke i Danmark, har møtt kritikk. – Vindenergien teller kun i det norske klimaregnskapet, ikke i det danske, sier Poul Erik Morthorst til Politiken. Han er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem av det danske Klimarådet.

Dette er ikke relevant for Facebook. – For oss er det ikke viktig om strømmen kommer fra det landet som datasenteret ligger i. Derimot er det viktig at den ekstra fornybare energien vi tilføyer kommer inn i det samme elnettet, sier Facebooks energidirektør Bobby Hollis til Politiken, ifølge Energy-supply.dk.