Hans Even Helgerud i Norsk Energi er initiativtaker til opprettelsen av energilederforumet. Ifølge Norsk Energis websider er dette en idé Helgerud har hatt lenge, og Enova-prisen han mottok fra Enova i vinter har inspirert ham til å gå videre med ideen.

 

– Enovas oppsummering etter å ha støttet 800 bedrifter med innføring av energiledelse i perioden 2013-2019, viser at dette har vært en kjempesuksess som har gitt store og meget lønnsomme energibesparelser. Bedriftene har til sammen spart 3,4 TWh.

Energilederforumet skal bidra til at energi fortsatt står på dagsordenen, og at riktige valg blir gjort gjennom både små og store beslutninger i hverdagen, sier Helgerud, som er glad for at styret i Norsk Energi nylig har sagt ja til å etablere forumet.

– Vi skal være et fagforum for virksomheter med krav eller ønske om energiledelse, samt andre som ønsker et forum for faglig oppdatering, og en møteplass for å lære av hverandre.
Energiledelse har relevans for alle typer virksomheter, og det er fortsatt mange som ikke har utnyttet de fordeler som energiledelse innebærer. Det vil nok også være nyttig for mange av de 800 bedriftene som har etablert energiledelse med støtte fra Enova, og for de som har krav fra Miljødirektoratet/Fylkesmannen om å etablere energiledelse.

Viktig å utnytte det potensialet som ligger i energieffektivisering først

– Energiledelse er ikke bare lønnsomt, men det gir også mange andre positive effekter. Det er ikke tilgangen på energi som er vår begrensning, men konsekvensene av vår energibruk enten det gjelder klima, miljø eller tilgangen på råstoffer, sier Helgerud.

All energibruk har miljøkonsekvenser – også den energien som kommer fra fornybar energi. – Den energien som ikke brukes er imidlertid mest miljøvennlig, og derfor er det viktig å utnytte det potensialet som ligger i energieffektivisering først, sier Helgerud. – Effektstyring blir også et viktigere tema med økt innfasing av fornybar energi og elbiler.

Interesserte som ønsker å bli holdt informert om aktuelle saker fra Energilederforum, kan registrere seg her!

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet vil finne i EnergiRapporten nr. 22/2019, som utgis 15. august.  Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!