– Dette er første gang alle norske sykehus er under én og samme avtale. Avtalen antas å være blant de virkelig store vare- og tjenestekontraktene i offentlig sektor på driftssiden. Norske sykehus er helt avhengige av en trygg strømleveranse og god forvaltning, sier innkjøpsrådgiver i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester, Per Scott Olsen ifølge en melding fra Entelios. Han har vært prosjektleder for anskaffelsen. I forrige periode hadde regionene Nord, Midt og Vest en felles avtale, mens Sør-Øst hadde en egen avtale.

Volumet er estimert til 950 GWh i året. Strømmen skal fordeles på 1 500 anlegg på alle landets sykehus. Inklusive opsjoner kan kontrakten vare frem til 2023.

Transparent

Olsen trekker frem pris, løsningsforslag og kompetanse som de avgjørende faktorene for at Entelios ble valgt som leverandør i anbudskonkurransen. I begrunnelsen for tildelingen er det blant annet lagt vekt på Entelios´ løsninger for å redusere strømforbruk og effektuttak, samt selskapets transparente system for energi- og valutahandel.

– Entelios vant konkurransen basert på tilbudets kvalitet og pris. Alle etterspurte elementer var omtalt, forklarer Olsen.

– Sykehusene blir en av de største kundene til Entelios, og vi er veldig fornøyde med å ha landet denne avtalen. Vi har gjennom mange år utviklet vår kompetanse innen forvaltning og energitjenester, og dette tar vi som en bekreftelse på at vi treffer godt i markedet. Norske sykehus jobber for liv og helse, og strømforsyningen er en sentral del av infrastrukturen på sykehuset. Vi er veldig ydmyke over ansvaret vi har blitt tildelt med dette anbudet, og vi gleder oss til at avtalen trer i kraft på sensommeren, sier administrerende direktør i Entelios, Atle Knudsen.