EPC-kontrakten ble inngått i november 2017. I etterkant har arbeidet med å gjøre enøk-analyser i alle de 102 utvalgte bygningene pågått for fullt. Mandag den 15. oktober ble kontrakten for andre fase av prosjektet signert mellom Boligbygg og ÅF Advansia. Det betyr at man nå kan gå i gang med å iverksette tiltakene, melder Boligbygg.

– Vi er spente på å komme i gang og har en god følelse for at vi vil nå våre felles mål. I fase 1 av prosjektet har vi lært Boligbygg å kjenne, og samarbeidet har vært svært godt, noe som lover positivt for fase 2, sier seksjonssjef for energieffektivisering i ÅF Advansia, Torfinn Lysfjord.

EPC-prosjektet er det største på bolig i Norge, og tiltakene skal til sammen føre til en besparelse på 19 millioner kilowattimer fordelt på eiendom som til sammen utgjør cirka 370 000 kvm.

– Den mest kostnadskrevende investeringen i prosjektet, er 34 nye tappevannsvarmepumper. Disse vil være svært viktige tiltak for besparelsen, sier prosjektleder Marte Paus Vadem. Hun er innleid fra WSP for å lede prosjektet i Boligbygg Oslo KF.

I tillegg starter blant annet installasjonen av tiltak som energibesparende LED-belysning, bedre styring for avtrekksvifter, isolering av rør og ventiler og optimalisering av varmesystemene.– Man gjør også en rekke tiltak for bedre energioppfølging og oversikt over energiforbruket i bygningene. Bedre oversikt legger til rette for bedre styring av energiforbruket, sier Boligbyggs prosjektleder.

Alle de konkrete installasjonene gjøres i fellesområder og tekniske rom, men et viktig tiltak er samtidig å gi beboerne god informasjon om hvordan de selv kan spare mer energi, og hvordan de kan få et bedre inneklima hjemme hos seg selv. De som ønsker det, vil også få en utstyrspakke til egen leilighet med eksempelvis energibrytere med ”timer” som bryter strømmen etter en gitt tid, og en perlator for tappevann på kjøkkenet.

Eiendomsmassen som er omfattet av prosjektet, har i dag et energiforbruk på cirka 72 millioner kilowattimer per år. – EPC-prosjektet er det viktigste bidraget for å redusere energiforbruket i Oslos kommunale boliger. Tiltaket skal bidra kraftig til Boligbyggs overordnede mål om å redusere energiforbruket i eksisterende bygg med 15 prosent, slik det er fastsatt i Boligbyggs miljøstrategi mot 2020. Dette er også et av flere viktige bidrag for at Oslo kommune skal nå klimamålene man har satt seg for kommunen som helhet, sier fagansvarlig for klima og miljø i Boligbygg, Helene Moen.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 30/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

           

Fakta om prosjektet:

- EPC = Energy Performance Contracting, eller energisparekontrakt.

- EPC-prosjektet er det største på boliger i Norge og omfatter 102 bygninger på cirka 370 000 kvm  med et estimert energiforbruk på 72 000 000 kWh per år.

- Kostnad: 55,6 millioner inkl.mva.

- Prosjektet har fått innvilget Enova-støtte på 4,5 millioner.

- Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

- Byggherre: Boligbygg Oslo KF/Oslo kommune

- Entreprenør: ÅF Advansia