Kraftverket har en ytelse på 128 MW, og utbyggingen øker produksjonskapasiteten på Vamma med 230 GWh, det vil si fra 1 350 GWh til 1 580 GWh. Den økte produksjonskapasiteten tilsvarer det årlige strømbehovet til 11 500 boenheter, melder E-CO Energi.

 

 

Det er enorme dimensjoner over det nye anlegget. Slukeevnen er 500 kubikkmeter per sekund. Det vil si at maskinen utnytter en vannmengde tilsvarende vekten av 100 fullvoksne elefanter, som faller 28 meter – hvert sekund.

Utbyggingen av elvekraftverket startet i 2015, og kraftverket ble satt i prøvedrift den 16. mai i år. Det er investert nesten en milliard kroner i prosjektet. Kraftverksprosjektet er 90 prosent eid av E-CO Energi, som er produksjonsselskapet i Hafslund E-CO konsernet. 10 prosent eies av Svartisen Holding.

Mer vann gir muligheter

– De siste ti årene har vi sett en endring i klimaet mot mer nedbør og mildere og våtere år. Dette har vært en viktig faktor for å utvide kapasiteten. I tillegg vil tilstanden på de eksisterende aggregatene endre seg over tid. Med et nytt aggregat får vi større fleksibilitet til å kunne gjøre oppgraderinger og justeringer på øvrige aggregater, og dermed øke levetiden for disse, forteller Alf Inge Berget, administrerende direktør i E-CO Energi.

For første gang i en så stor kraftverksutbygging er anlegget prosjektert og bygget ved hjelp av BIM-teknologi og heldigitalt arbeidsgrunnlag i stedet for tradisjonelle papirtegninger.

Vannkraft og klima

E-CO Energi har produsert energi fra vannkraft i 120 år. Vannkraft er en av bærebjelkene i konsernet, og en de av energiformene vi investerer tungt i, som et ledd i den overordnete visjonen for en fornybar og fullelektrisk fremtid.

– Vannkraft har lavere klimautslipp enn alle andre energikilder og kan, om det gjøres riktig, være mer skånsom for natur og miljø enn andre energikilder. Vi tror derfor at vannkraften blir stadig viktigere i det grønne skiftet. Vammafossen har vært utnyttet til kraftproduksjon i over hundre år, og med Vamma 12 er grunnlaget lagt for en effektiv og samfunnsnyttig forvaltning av ressursene her for nye hundre år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.