Dette melder Link Arkitektur. Da prosjektet i Horten skulle settes i gang, satte Vestfold og Telemark fylkeskommune to sentrale mål. Skolen skulle være et plusshus etter FutureBuilt-definisjonen og klimagassutslippene skulle reduseres med 40 prosent, i tråd med fylkeskommunens grønne strategi. For å realisere ambisjonen knyttet de til seg blant andre Link arkitektur.

 

– Vi håper at dette kan være et eksempel til etterfølgelse for flere skolebygg i Norge, sier arkitekt Grethe Brox-Nilsen. Vi har vært opptatt av å skape et kompakt og robust bygg, med fokus på gode læringsmiljøer. Det har vært en god prosess med tverrfaglig samarbeid hele veien. Med tydelige krav fra fylkeskommunen og god dialog, er vi stolte over at vi endelig har fått Breeam-Nor- sertifiseringen på papiret, og at Horten vgs er utpekt som månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.

Links løsning er basert på å la så mye som mulig av parkområdet være grønt. Et kompakt bygg plassert på områdets nordligste del gjør at store deler av tomten er integrert i parken og en del av skolens uteområde. Bygningen er løst i fire etasjer pluss en underetasje og teknisk rom på taket, en fordeling som løser mye av logistikken, avstander i bygget og adkomster. Konseptet er utviklet med et ønske om å trekke parken inn i bygget, og skape en sterk tilhørighet til de naturlige omgivelsene rundt skolen. Ideen er konkretisert ved å videreføre de organiske stiene fra den historiske delen av parken frem til skolen og videre gjennom byggets atrium.

Link jobbet i tett, tverrfaglig samspill med Veidekke, samt Sweco og Erichsen & Horgen, for å oppnå målet om et energieffektivt plusshus og passivhuskvalitet. Sammenlignet med et referansebygg, har Nye Horten vgs 43,1 prosent lavere klimagassutslipp. Utslippene ble redusert ved å ta i bruk materialer som massivtredekker, lavutslippsbetong, utstrakt bruk av trevirke og stål med høy resirkuleringsgrad. Skolen har blant annet verdens største vindeltrapp i massivtre.