Dette melder Miljømerking.

Debatten om mer bærekraftige drivstoff, og klimagassutslipp i transportsektoren, har rast lenge. Endelig kommer det en norsk løsning. Svanemerket biogass fra Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) i Slemmestad. Dette største, kommunale renseanlegget i Norge produserer biogass av hundre prosent fornybare og uproblematiske råvarer, noe som gir en utslippsreduksjon av klimagasser på 91 prosent. Gassen vil være leveringsklar fra andre kvartal 2020.


Bjørn Olav Aarø Strandli overrekker beviset for at VEAS har lisens på å produsere svanemerket biodrivstoff til Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i VEAS. Foto: Miljømerking Norge

 

Dette er gode nyheter for transportsektoren, som vil måtte vise til store klimagassutslipp framover, for alle som er opptatt av å unngå bruk av palmeolje, og for innkjøpere som vil sette handling bak alle fine ord om klimaet. Regelverket tillater nemlig innkjøpere å benytte Svanemerket som eksplisitt standard i sine miljøkrav

Sirkulærøkonomi i praksis

Sirkulær økonomi betyr at vi bruker ressursene igjen og igjen, i stedet for å utvinne stadige nye ressurser fra naturen. Dette er en forutsetning for at vi – både lokalt og globalt – skal leve innenfor planetens tålegrenser. VEAS produserer den svanemerkede biogassen av avløpsvann fra Oslofjordregionen.

– VEAS er et glitrende eksempel på den sirkulære økonomien i praksis. De tar noe vi hittil har tenkt på som avfall, og forvandler det til en verdifull og klimavennlig ressurs. Det har vært både spennende og inspirerende å være med på denne innovasjonsprosessen fra Svanemerkets side, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

– Vi er veldig fornøyd med å ha oppnådd svanemerking av biogassen vår! Biogass er et uslåelig drivstoff: Innbyggernes egen gass blir gjenvunnet som drivstoff, biogjødsel og ren CO2. Dette gir trippel klimanytte, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i VEAS.

 

Svanemerket drivstoff

Fornybar, ikke-problematisk kilde, minst 70 prosent klimakutt

Svanemerket krever blant annet at biogassen sikrer minst 70 prosent reduksjon av klimagasser, at drivstoffet er produsert på 100 prosent fornybare råvarer og at råvarene ikke er basert på problematiske plantevekster som palmeolje, soya og sukkerrør. De faktiske forhold er godt dokumentert og kontrollbesøk gjennomført på produksjonsstedet.