Huset ble bygd etter tysk «PHPP-Passivhaus»-standard, og er på 322 m2. Huset ble kaldt NorONE, da bygget til da var Norges første PHPP-passivhus. – Siden ingen i Norge kunne levere passivhus i 2007, ble huset levert fra Tyskland. Den tyske passivhusstandarden hadde da vært på markedet i to tiår, sier Harald Ringstad, som er eier av huset.

 

Ringmuren og kjelleren ble satt opp av norske leverandører, mens selve huset ble levert i ferdigmoduler fra Tyskland. Veggene er delt opp i to nivåer. Et bærende nivå på innsiden, med 15 cm bredde, og et lett I-bjelkenivå på yttersiden på 25 cm som var ferdigisolert fra fabrikken.

Boligen har vannbåren gulvvarme i betong i alle tre etasjer og et varmloft som er uten oppvarming, Det er ikke isolert mellom loft og 2. etasje, så det stiger varme opp til loftet. – Tak og vegger har 40 cm isolasjon. Husets tetthet ble målt til 0,39. Passivhuskravet var på 0,60, sier Ringstad. – Det var planlagt at huset skulle være selvforsynt med energi, men fordi solcelleanlegget til strømproduksjon ikke ble montert, har huset ikke vært selvforsynt.

 

Fra 60 til 30 kWh per m2

Huset har i gjennomsnitt fra 2011 til 2018 kjøpt 19 350 kWh med strøm per år. For den 322 m2 store boligen vil det si 60 kWh per m2 pr år. – Behovet for tilført energi har variert mellom 52 og 70 kWh i perioden 2011-2018. – Variasjonen er på grunn av klimaforskjeller, ulik bruk og variasjon i antall mennesker som har bodd i huset, sier Ringstad.
Nå planlegger Ringstad å senke behovet for kjøpt energi ned til cirka 9 800 kWh per år, noe som vil si cirka 30,5 kWh per m2 per år.

 

 

Blant de tiltakene som planlegges, er å skifte ut en luft/vann-varmepumpe med en væske/vann-varmepumpe. – Luft/vann-varmepumpen som er installert, har ikke gitt ønsket effekt. Maks COP har vært på 1,6; og den går ned mot en COP på 1,0 når utetemperaturen nærmer seg null grader, sier Ringstad.

 

NorONE

Husets energi- og oppvarmingsløsning inneholder i dag:
- gråvannsvarmegjenvinning (plassert i husets renseanlegg
- 6 m2 vakuumsolfanger
- luft/vann-varmepumpe
- en OSO-bereder EP2 400 Sol inkl. varmtvannsbereder på 170 l
- jordvarmeveksler (50 meter Ø25 mm rør nedgravd i hagen) for  ventilasjonens inntaksluft

I tillegg har huset et separert balansert ventilasjonsanlegg Zehnder CA 550.

                              

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 2/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!