Dette melder BeGreen, som er en dansk utvikler av store solcelleparker. Infranode er et nordisk infrastrukturinvesteringsfond.

Solcelleparken, Vandel 3, bruker arealet fra den nedlagte flystasjonen Vandel i Vejle kommune i Danmark. Parken dekker over 180 hektar, som tilsvarer 250 fotballbaner. Med en forventet årlig produksjon på 152 000 MWh, kommer Vandel 3 til å dekke det som tilsvarer 34 000 husstanders samlede forbruk og redusere CO2-utslippet med 190 000 CO2- ekvivalenter i året.

 

Byggingen av den nye solcelleparken starter i begynnelsen av 2020, og Vandel 3 vil produsere den første strømmen i 2021.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 1/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!