Strekningen har vært et hull på dekningskartet og en stor bekymring for alle som ferdes i det populære området. Stasjonen ligger i en nasjonalpark, og strømforsyningen vil derfor være basert på solceller og vindturbiner. Løsningen blir den første i sitt slag i Norge, melder Telia.

 

 

– Vi er svært stolte og gleder oss til å kunne sørge for full tale- og mobildatadekning langs denne strekningen, slik at alle som ferdes der kan gjøre det i trygg forvissning om at de kan bruke telefonen hvis de har behov for det, sier Kirke Saar, nettverksdirektør i Telia Norge. – Alle abonnenter vil kunne ringe nødnummer, og Nødnett vil samlokaliseres i vår mast og opprettholde sin dekning i området.

Trollstigvegen er en av Norges best besøkte turistattraksjoner. Veien er vinterstengt, men har betydelig trafikk spesielt i sommermånedene og frem til den første snøen faller om høsten. Over en mil av strekningen har ingen mobildekning, og dette har vært en stor bekymring både hos lokale myndigheter, nødetater og de som ferdes langs Trollstigvegen. Statens Vegvesen lyste derfor ut et anbud om mobildekning i området langs fylkesvei 63 fra Trollstigplatået og mot Langdalen i Møre og Romsdal. De ønsket at dette skulle være et pilotprosjekt hvor man etablerer mobildekning i et område hvor det er utfordrende å få tilgang til strøm og hvor man fortrinnsvis ønsker bruk av fornybar energi med nullutslipp. Nå har Telia vunnet anbudet og skal bygge en basestasjon som sørger for dekning når veistrekningen er åpen.

Hydrogengass til reservestrøm

– Dette er en svært innovativ løsning som ikke bare gir mobildekning til et utsatt område, men som dessuten baserer seg utelukkende på grønn energi, sier Saar. – Stasjonen får strøm fra solcellepanel og vindturbiner, og vil ha hydrogengass til reservestrøm, så de eneste utslippene fra stasjonen vil være vanndamp. Med andre ord er vi grønne hele veien, og først i Norge med en slik løsning. Stasjonen er et godt eksempel på hvordan man kan tenke grønt innen infrastruktur, og det er spesielt viktig i en nasjonalpark. Vi har hatt et svært godt samarbeid med nasjonalparkforvalter underveis; de har kommet med viktige innspill og alle parter har vært løsningsorienterte.