– Jeg er svært stolt over at vår satsing på miljø blir lagt merke til, sier Mester Grønns øverste sjef, Erling Ølstad, i en pressemelding.

Blomsterhandler og administrerende direktør Erling Ølstad er svært opptatt av å drifte Mester Grønn på en måte som både sikrer lønnsomhet, og dermed arbeidsplasser, og samtidig pushe selskapet til å bli mer bærekraftig.

 

– Detaljhandelen er Norges største arbeidsplass, og en viktig motor for norsk økonomi. Nå har vi tunge skyer hengende over oss. Inntjeningen er lavere, og vi ser at ressursbruken og forbrukskarusellen som vi bidrar til, er et alvorlig miljø- og klimaproblem. Grønn omstilling er nødvendig. Vi må tørre å tenke på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Vi må kontinuerlig lete etter områder hvor vi har miljøutfordringer, og jobbe innovativt for å løse dem, sier Ølstad.

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er full av lovord i det hun overrekker prisen på Mester Grønns hovedkontor i Lier. – Mester Grønn er en kjede hvor miljøarbeidet er svært godt forankret både i ledelsen og nede i organisasjonen. Det er en god systematikk i arbeidet, og de er ikke redde for å være tydelige og å påvirke andre. Erling Ølstad er en fanebærer i seg selv og tar klare og uredde standpunkt, som ved fjerning av glitter. Miljøfyrtårn er imponert over nye og innovative løsninger som gjenbrukbare svøpeseil og bøttevaskeri. Blant våre 6 400 medlemmer og 60 kandidater er de en forbilledlig vinner, sier Ytreberg.

Miljøledelse i alle ledd

Norges største blomsterkjede har gått systematisk til verks for å iverksette miljøledelse i alle ledd av organisasjonen, og har Miljøfyrtårn-sertifisert alle kjedens 129 butikker.

– Suksessen til Mester Grønn, og bakgrunnen for prisen, skyldes blant annet den særdeles fremoverlente toppledelsen, som setter miljø høyt på agendaen, har klare mål, og bruker tid og ressurser på å involvere ansatte og å spre riktige holdninger. De har klart å skape en kultur for grønn omstilling, for å tenke nytt og å få frem nye grønne og innovative produkter, sier juryen i sin begrunnelse.

Som del av en betydelig detaljhandelsbransje som står overfor store utfordringer knyttet til både bærekraft og omstilling i kundemønster, er juryen imponert over kjedens dyktige og fremoverlente lederskap, som tar et tydelig standpunkt og ansvar for å bevege seg mot en gradvis omstilling til en grønn og sirkulær forretningsmodell. Dette bidrar både til å dytte resten av bransjen i en riktig retning, men ikke minst til å bevisstgjøre alle de 1 500 ansatte til å ta små grønne valg hver dag, som til sammen gir store miljøeffekter.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 3/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

   

Her er noen av tiltakene som har gitt resultater hos Mester Grønn:


- Plastreduksjon: Mester Grønn sparer miljøet for over 30 tonn svøpeplast i året gjennom bruk av gjenbruksseil. De har bygget et eget bøttevaskeri på hovedkontoret, slik at alle bøtter som tidligere var engangsbøtter, nå kan brukes flere ganger. Effekten av dette er at bøttene kan gjenbrukes 5–7 ganger før de resirkuleres til nye bøtter.
- Intern forankring av miljøarbeidet: Det er gjennomført over 2 000 miljøkurs for samtlige ansatte. I tillegg fremstår administrerende direktør som en fanebærer for miljø og bærekraft, og sikrer strategiske valg som drar selskapet stadig videre i den grønne omstillingen.
- Avfall: På hovedkontoret sorteres over 90 % av alt avfall, i 17 forskjellige fraksjoner. Dette har redusert kopipapirforbruket med om lag 4 millioner ark.
- Energi: Butikkenes energiforbruk er fra 2018 til 2019 redusert med over 300 000 kilowattimer.
- Transport: 92 % av all transport ble gjort med mer miljøvennlige lastebiler (EURO 5 og 6) og det benyttes sertifisert biodrivstoff i alle biler.
- Arbeidsmiljø: Digitalisert HR-prosesser, betydelig fokus på intern opplæring i miljørutiner.
- Produktportefølje: Mester Grønn har besluttet å fjerne glitter fra alle varer for å redusere utslipp av mikroplast til naturen. I 2019 selges inngåtte avtaler og lager ut. Etter nyttår kjøpes det ikke inn noen produkter med glitter på.
- Mester Grønn har lansert en helt ny kolleksjon med nedbrytbart sorgbinderi, som løser et stort miljøproblem på gravstedene.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre produktporteføljen, slik at både planter og annet har et så lavt klimafotavtrykk som mulig.