Dette melder NVE.

Samtidig var det ved utgangen av året 7 TWh vindkraftproduksjon under bygging. I tillegg til at det bygges mye ny vindkraft, øker brukstiden til vindturbinene. Brukstiden gikk marginalt opp fra 2017 til 2018, men justert for produksjonsforholdene har økningen vært markant.

Brukstid for norske vindkraftverk. Kilde: NVE

Lag din egen produksjonsrapport

NVE har utviklet et nytt interaktivt webverktøy der du selv kan gå inn og lage din egen produksjonsrapport. Her er all historikk samlet på ett sted, og du kan selv velge hvilke produksjonsdata du vil se på.

1. april 2019 skal NVE levere sitt forslag til en Nasjonal Ramme for vindkraft. Den har som mål å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, samtidig om man unngår utbygging i de mest konfliktfylte områdene.

Med økt oppmerksomhet om vindkraft, merker NVE også økt etterspørsel etter god informasjon om vindkraftverk og vindkraftproduksjon i Norge. Derfor lanserer de nå en ny innsynsløsning for informasjon om kraftproduksjon fra norske vindkraftverk. Den nye innsynsløsningen erstatter rapporten ”Vindkraftproduksjon”, som NVE har publisert hvert år siden 2007.

– Vi er opptatte av åpenhet og av at produksjonsdataene er lett tilgjengelige. Med dette webverktøyet tar vi et stort steg i retning av dette. Vi er svært fornøyde med å flytte over produksjonsrapportene fra en statisk til en interaktiv løsning, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug.

Innsynsløsningen finner du, her!