Dette melder NVE.

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Når elektrifiseringen øker, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til hurtiglading av biler, busser, båter og annet.

– Effektbruken presser kapasiteten i strømnettet vårt i perioder. Dagens nettleie gir få incentiver til å flytte strømforbruket til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. En slik utvikling ønsker vi å unngå, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Små endringer for husholdningene

De fleste husholdningskunder vil ikke få store endringer i nettleien som følge av omleggingen. – Kunder med et «normalt» forbruksmønster vil betale omtrent det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien, sier Lund.

Vesentlige justering er etter høring

NVE har justert forslaget på vesentlige punkter etter flere høringsrunder. Det er en enklere og mer moderat modell som nå legges fram. – Å finne gode løsninger handler ofte om å avveie det som er saklig riktig med det å finne løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Nå får vi en modell som gir riktigere incentiver enn i dag, men som samtidig innebære små endringer for de aller fleste, sier Lund.
– Vi foreslår også at næringslivskunder med et forbruk på under 100 000 kWh per år, skal behandles som husholdningskunder. Det gjør at blant annet ladestasjoner for elbiler med liten trafikk kommer bedre ut, sier Lund.

De viktigste justeringene etter høringen er:
• Energileddet kan settes høyere enn marginaltapet og kan variere over døgnet. Det åpner for såkalte “time of use-modeller.” Øvre grense er 50 % av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe.
• Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt.
• Næringslivskunder med et forbruk på under 100 000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk.