Energi Norge og Distriktsenergi foreslår å fjerne elavgiften midlertidig. – Det vil gjøre vondt verre for mange bedrifter som sliter, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Hvis forslaget om å fjerne elavgiften i tre måneder blir gjennomført, vil det forsterke den økonomiske krisen for mange bedrifter. – Det vil ramme bedrifter som jobber med varmepumper, solenergi og energieffektivisering, sier Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening har skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner for å advare mot uheldige konsekvenser av redusert elavgift.

Press fra mange kanter

Hagemoen forteller at mange bedrifter har opplevd betydelig nedgang i markedet de siste månedene fordi strømprisene har vært lave. – Nedgangen forsterkes av usikkerheten rundt koronaviruset; mange familier får redusert økonomi. Svak kronekurs og mindre Enova-støtte bidrar også negativt, sier Hagemoen.

Viktige for Norges klimamål

Samtidig er Norge avhengig av disse bedriftene og deres kompetanse for å nå målet om 50 prosents kutt i klimagassutslippene slik "Klimakur 2030" skisserer. – I stedet for å vurdere tiltak som kan sende mange av disse bedriftene ut i konkurs, burde myndighetene vurdere tiltak som kan hjelpe dem, sier Hagemoen.

 Les hele brevet til finansministeren, her!