Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

For å sette fart på energieffektiviseringen i egen bygningsmasse, ansatte Larvik kommune en egen energirådgiver i 2016. – Mangelen på en ansvarlig, tror jeg er mye av grunnen til at mange kommuner ikke har kommet i gang med tiltak, sier Langjordet, som kom fra tilsvarende stilling i Horten kommune.

Larvik har også etablert et eget teknisk team og satt søkelyset på optimal drift. Blant annet er 31 SD-anlegg installert, og en rekke varmepumpeprosjekter skal på plass i løpet av året.

Bytter ut pelletsanlegg

– For å få ned energiforbruk og kostnader, har vi valgt å stenge ned noen pelletsanlegg og å installere varmepumper i stedet, forteller Langjordet. For å få til slike investeringer, er det viktig å få et riktig bilde av kostnadene forbundet med et pelletsanlegg.

– Det krever en masse investering, og koster mye å drifte. Jeg får ikke det regnestykket til å gå opp. Vi har heller ikke personell som kan drifte slike anlegg, sier Langjordet. Målet er at enøktiltakene i 17 bygg – sykehjem, skoler, barnehager og svømmehaller med totalt areal på 82 000 m2 – skal senke energiforbruket med cirka 34 prosent.

Larvik kommune har vært opptatt av å ha en realistisk, målrettet og hensiktsmessig klima- og energiplan. Den har gjort det mulig å sette av midler i budsjettene. I løpet av året skal elleve prosjekter med bergvarmepumper ferdigstilles i kommunen, fra 40 kW til 180 kW. Fire av anleggene får varmepumper kombinert med solfangere.

– Det handler egentlig om å redde brønnparker. Vi har hatt flere anlegg hvor brønner og varmepumper er feilberegnet, sier Langjordet. Disse tre anleggene er fra 2004. – Varmepumpene har blitt bedre, og brønnene bores mer riktig, sier Langjordet.

EPC-kontrakt et alternativ

Kommunen har likevel gått ut med en omtrentlig beskrivelse av antall meter brønn i anbudsdokumentene.  – Jeg tør ikke overlate ansvaret til pris; vi er avhengige av å få anlegg som kan vare i mange år, sier Langjordet. Mens slike prosjekter blir ofte overlatt til prosjektledere i kommuner, følger han prosessene tett hele veien. – Mange kommuner som ikke sitter med kompetanse selv, burde heller valgt en EPC-kontrakt.

– Håper vi ikke stopper her!

– Larvik kommune viser at det er mulig å få til mye ved å satse systematisk på varmepumper og andre effektiviseringstiltak, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, som delte ut prisen.

– Vi vet at det fortsatt er et stort potensial for energieffektivisering med varmepumper i eksisterende bygg. Det gjelder alle bygningskategorier, sier Hagemoen, og viser til en studie fra 2019. Langjordet har mer å ta av i kommunens 240 000 m2 store bygningsmasse.

– Så langt ser det ut til at vi når målene våre. Og jeg har fem-seks bygg til som jeg burde få lagt ut i løpet av året, hvis vi får penger. Jeg håper ikke vi stopper her!