Solfangeranlegget i Akershus energipark utgjør 12 810 m2 av totalen. I tillegg er det rundt 4 000 m2 med luftsolfangere.

 

Stagnasjon i akkumulert solfangerareal

Ifølge Solenergiklyngen så regnes det med at det hvert år tas 4 % av solfangerarealet ut av drift. Nye installasjoner av solfangere i Norge, ligger per i dag omtrent på dette nivået, noe som innebærer at vi ser en stagnasjon i akkumulert solfangerareal de senere årene. Stagnasjonen sammenfaller med den internasjonale utviklingen. Spesielt mindre solfangeranlegg har møtt stor konkurranse fra varmepumper og solcellesystemer.

Usikkerhet ved statistikken Markedet er fragmentert, med mange aktører som leverer forholdsvis små anlegg. Det er utfordrende å fange opp alle aktørene, og leverandørkjedens mange ledd og aktører gjør det vanskelig å forhindre dobbeltelling, ifølge Solenergiklyngen.

Alle de kontaktede rørgrossistene oppgir at de har sluttet med salg av solfangere. Noen mindre aktører importerer utstyret selv, og dette medfører en større utfordring for innhenting av informasjon om installerte anlegg.

Etter Solenergiklyngens opplysninger har det også vært en økning i netthandel som gjør markedet enda mer uoversiktlig.