– Varmen skal leveres til to eneboliger, et arkitektkontor og i fremtiden til en låve hvor det er planlagt næringslokaler, sa Pål Kloster i Catch Solar i en presentasjon på Solenergidagen den 19. september.

Energilager med 28 brønner

Vanlige energibrønner er på cirka 250 til 300 meter i dybde. – Når vi etablerer et energilager, har vi grunnere brønner, sa Kloster. – I energilageret på Gjønnes gård er det 28 brønner på 60 meters dybde, som er boret i en sylinderform. Steinvolumet i lageret er på 22 800 m3, og det består av 61 500 tonn med stein.

 

 

Brønnene er boret i to sirkler. Den indre sirkelen har en diameter på 12 meter og inneholder 12 brønner. Den ytre sirkelen har en diameter på 18 meter og inneholder 16 brønner. Brønnene er seriekoblet med 4 brønner i hver serie.

– Det avhenger av temperaturen, om vi sender ned varme i den ytre eller indre sirkelen. Er ikke temperaturen høy nok til å sende den ned i den indre sirkelen, sender vi den ned i den ytterste, sa Kloster. Over lageret er det 40 cm med isolasjon; i en diameter på 22 meter.

 

 

 

Kan tette sprekker i fjellet

I brønnene er det montert et ekstra rør som kan brukes til å tette sprekker i fjellet, for å hindre vann gjennomstrømming. – Da går vi inn på toppen av røret og sender ned sement, som vil tyte opp på utsiden av kollektorene og tette sprekker i fjellet, sa Kloster. – Klarer vi å tette alle sprekker, får vi et helt tett lager.

Lagrer 200 000 kWh per år

– Vi regner med å lagre 200 000 kWh med varme fra solfangerne hvert år. Av dette kommer vi til å tape mellom 25 og 30 prosent, sa Kloster. – Vi regner med en temperaturøkning i lageret på i gjennomsnitt 3–4 grader per år. Mindre uttak i fyringssesongen over tid, vil føre til oppbygging av temperaturen i lageret.

 

Skisse av det sylinderformede energilageret på  Gjønnes Gård. Kilde: Gjønnes Energi

 

520 m2 med solfangere

Til sammen er det montert 520 m2 med solfangere på Gjønnes gård. – Det er 260 m2 med Catch Solars bygningsintegrerte solfangere på taket av et vognskjul og et hønsehus, sa Kloster. – Solfangerne er et helhetlig tak, det ser ut som vanlig bølgeblikk.

I tillegg er det satt opp 2 700 vakuumrør, til sammen 260 m2. – Vakuumsolfangerne kan sende ned varme fra 14 til 70 grader i lageret, avhengig av solforholdene, sa Kloster. – De leverer på en regnværsdag. Er temperaturen litt høyere i lufta enn i lageret, blir det levert varme.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 30/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!