Dette melder Hofor (Hovedstadsområdets Forsyningselskap).

Varmepumpen skal teste, om vi kan hente energi og varme fra havvann og spillvann, som er noen av de energikilder som har potensial til å forsyne hovedstadsområdet med fjernvarme i fremtiden.

Elektrisiteten som varmepumpen bruker, forventes å primært komme fra vindmøller og solceller. Varmepumper vil kunne bruke fjernvarmesystemet som lager for vind- og solkraft samtidig som de supplerer biomasse i den grønne omstillingen av fjernvarmesystemet.

Prosjektet er derfor med på å få flere fornybare energikilder inn i fjernvarmesystemet og baner vei for en fremtid hvor våre energisystem blir ennå grønnere og mer fleksible.
Store varmepumper forventes å bli en sentral teknologi i fremtidens bæredyktige energisystem. De tre varmeselskapene Hofor, Ctr og Veks har derfor sammen med en rekke partnere etablert demonstrasjonvarmepumpen som ble innviet tirsdag.

– København har satt et ambisiøst mål om å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad i 2025.Men vi skal allerede nå begynne å sikte etter å bli en helt fossilfri storby ved eksempelvis å stoppe avfallsforbrenning. Det krever at vi setter i gang med å eksperimentere med ting som varmepumper og geotermi. Jeg er derfor glad for at vi nå for alvor begynner å gjøre oss erfaringer med hvordan det kan inpasses i den københavnske varmeforsyning, sa teknikk- og miljøborgemester Ninna Hedeager Olsen, da hun innviet varmepumpen.