Blant programpostene kan vi finne ”Støv- og gasseksplosjoner i biovarmesentraler – farer og tiltak”, ”Ny effekttariff – hvordan slår dette ut i varmemarkedet?”, ”Biobrenselmarkedet i Norge – status og utsikter” og ”Bedre driftsøkonomi med fokus på installasjon og drift av kundesentralen”.

 

Hele programmet kan du lese,her!

 

Du kan melde deg på, her!