Transaksjonen sikrer Eidsiva helhetlig eierskap til fjernvarmesystemet i Brumunddal. Eidsiva Bioenergi har fjernvarmekonsesjon i Brumunddal, og allerede eierskap til fjernvarmenettet, melder Eidsiva.

– Fjernvarmeutbyggingen i Brumunddal har vært basert på et godt samarbeid mellom Eidsiva og Solør Bioenergi, men begge parter er nå enige om at den beste industrielle løsningen er at Eidsiva tar et helhetlig eierskap, sier Børke.

 

 

Inntil nå har Eidsiva kjøpt fjernvarmen fra varmesentralen til Solør Bioenergi. Nå tar Eidsiva kontroll på hele verdikjeden, og reder grunnen for videre utvikling i Brumunddal. Solør Bioenergis pelletsproduksjon i Brumunddal er ikke en del av transaksjonen, og vil fortsatt eies av selskapet.

– Brumunddal er et viktig marked i god utvikling. Byen har en betydelig størrelse og ligger strategisk godt plassert i forhold til Eidsivas øvrige bioenergivirksomhet i Innlandet. Slik sett er dette en viktig investering for Eidsiva Bioenergi, sier Børke. Eidsiva har i dag leveranser på rundt 20 GWh fjernvarme i Brumunddal.

– Utvikling av fjernvarmen i Brumunddal har skjedd i et godt samarbeid mellom Eidsiva og kommunen, og har hele veien understøttet kommunens ambisiøse vekst- og klimamål på en god måte. Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss, sier rådmannen i Ringsaker kommune, Jørn Strand.

Eidsiva Bioenergi har siden oppstarten i 2008, utviklet seg til å bli Norges tredje største fjernvarmeselskap, med rundt 420 GWh i energileveranser i 2019. Denne satsingen har vært svært viktig for lokale klimamål i Innlandet, og har faset ut betydelige mengder fossile brensler. I tillegg frigjør fjernvarme mye elektrisk kapasitet som reduserer samfunnets investeringer i kraftnettet, og frigjør elektrisitet til bedre formål enn oppvarming, for eksempel elbillading.

Som del av transaksjonen overtar Eidsiva Bioenergi også Solør Bioenergis fjernvarmekunder på Åkershagan/Kjonerud i Stange kommune, mens Solør Bioenergi erverver aksjene i Åsnes Fjernvarme, som i dag eies av Eidsiva Bioenergi og Åsnes kommune. Dette selskapet har fjernvarmekonsesjon på Flisa i Åsnes kommune, og leverer om lag 6 GWh årlig. Åsnes Fjernvarme passer godt inn i vår portefølje, og er geografisk godt plassert i forhold til vår øvrige virksomhet på Kirkenær, sier Hans Moss, daglig leder i Solør Bioenergi AS.