Dette melder avisen Arbeidets Rett.

Energien skal leveres i form av varmt vann, og Alvdal Biovarme skal bygge og drifte energianlegget. Bioenergiandelen av leveransen er beregnet å være minst 95 prosent av total leveranse. Råstoffet er skogsflis fra Nord-Østerdalen.

Alvdal kommune stiller grunn vederlagsfritt for framføring av varmerør og nødvendig infrastruktur i grunnen. Alvdal Biovarme står ansvarlig for anlegget og for å bringe anleggsområder tilbake til opprinnelig stand, går det fram av avtalen, ifølge retten.no.

Avtalen varer i ti år. Om ikke Alvdal Biovarme klarer å gjennomføre de avtalte leveransene, kan kommunen foreta erstatningskjøp av varme. Da plikter biovarmeselskapet å dekke merkostnaden fra og med én uke etter at behovet er meldt.