Dette melder NBBL i en pressemelding. Regjeringen konkluderer med at det ikke trengs nye virkemidler for å nå målet, men at riving av bygninger er viktig. Fakta er at boligblokker svært sjelden rives. Samtidig er det fullt mulig å gjennomføre kostnadseffektive energitiltak i disse bygningene. Det er relativt enkle og treffsikre tiltak som trengs.

Rapporten NBBL har fått utarbeidet av Gehør Strategi & Rådgivning viser hvordan en betydelig del av denne innsparingen kan tas.

Eksempler på dette er:

- Energioppgradering av klimaskjerm (fasade/tak/vindu) til dagens forskriftsnivå: 0,5 TWh
- Installasjon av varmepumpe i boligblokker med sentralfyring: 0,2 TWh
- Lokal energiproduksjon med solcelleanlegg på tak: 0,3-0,4 TWh

Rapporten blir presentert på et frokostmøte i regi av NBBL i dag 25. januar.