Etter at det har kommet opp landbruksbaserte biovarmeanlegg i flere kommuner, har det kommet spørsmål om dette kan være mulig også i Os kommune.
Landbrukskontoret har henvendt seg til grunneiere som driver skog, for å kartlegge interessen for et biofyringsanlegg for fjernvarme i Os sentrum. Dette kan gjelde både leveranser av virke og interesse for å investere i, og drifte, en fyringsenhet for biovarme.

Innovasjon Norge har svært gode støtteordninger for biobaserte varmesentraler. Tilskudd på inntil 45 prosent kan bevilges for de aktuelle investeringene. Ordningen gjelder per nå, men hvert enkelt statsbudsjett bestemmer om det skal videreføres.

Mandag 18. mai ble det arrangert et informasjonsmøte. Responsen var positiv blant de fremmøtte, og det er interesse for å gå videre med prosjektet i samarbeid med landbrukskontoret. Det dreier seg om et anlegg med en effekt på 1 000 KW og en energimengde på 2 til 2,4 millioner kWh årlig. Dette tilsvarer rundt 30 vogntog med f.eks. bjørk. Et slikt volum viser at her er det mulighet for flere til å få avsetning for virke, melder Arbeidets Rett.