Dette melder Grønn Byggallianse.

I en masteroppgave fra Eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU tidligere i år, konkluderer Anne Hæhre med at dagens boligkjøpere finner både verdi og interesse i miljøvennlige boliger. Denne interessen har flere boligutviklere sett verdien av.

Det bekreftes av Forbrukertilsynet, som ser at markedsføringen av boliger som bærekraftige øker. Stadig flere bruker bærekraft og miljø i annonser. Derfor inviterte Grønn Byggallianse tilsynet til forum for boligutviklere nylig. 

Forbrukertilsynet fører tilsyn med aktørene i boligmarkedet og med miljøpåstander i markedsføringen. De jobber også forebyggende og veiledende, og i møtet ga de god veiledning om hva boligutviklere må passe på i sin kommunikasjon.

Tilsynet understreker blant annet at den som bruker miljøpåstander i markedsføringen, må kunne dokumentere påstandene. For å hjelpe sine medlemmer, har Grønn Byggallianse i samarbeid med Skanska laget en veileder for boligutviklere, om hvordan man skal kommunisere om BREEAM-sertifiserte boliger.

– Det er mange fallgruver i kommunikasjon og markedsføring om bærekraft. Vår kommunikasjonsveileder og Forbrukertilsynets ressurser gir en god veiledning og rettesnor, sier Anders Nohre-Walldén, leder for utvikling i Grønn Byggallianse.