– Dette er like mye CO2-utslipp som utslippene fra innenlandsk flytrafikk i Norge, sa CEO Tor Hodne i Viking Heat Engines under Enovakonferansen i slutten av januar.

 

Wienerberger bruker enorme mengder varme i tørkeprosessen, og i varmeproduksjonen bruker selskapet naturgass. I denne prosessen produseres det store mengder spillvarme som HeatBooster-teknologien bruker som varmekilde for å produsere varme på riktig temperaturnivå til bruk i tørkeprosessen. – Dersom vår varmepumpeteknologi installeres i alle Wienerbergers fabrikker rundt om i verden vil det kunne spares cirka 1 million tonn CO2 i året. Tilbakebetalingstiden er beregnet til cirka 1,5 år, så dette er en meget god investering, sa Hodne.

 

Det skal også installeres HeatBoosters i en bilfabrikk i Frankrike som produserer 150 000 biler i året. – Den mest energikrevende prosessen i en bilfabrikk foregår i lakkeringsverkstedet, hvor det brennes store mengder naturgass til tørkeprosessen, sa Hodne. – I denne prosessen produseres det mye spillvarme; det fyres for kråkene.

Ved hjelp av HeatBooster resirkuleres denne varmen, temperaturen løftes, og varmen blir levert tilbake i tørkeprosessen. I denne fabrikken vil det kunne plasseres 20 MW HeatBooster-kapasitet, og det er beregnet å kunne spares 43 000 tonn CO2 i året.

HeatBooster løfter temperaturen til 160 grader celsius

HeatBooster er en høytemperatur industriell varmepumpe som skal resirkulere den industrielle spillvarmen og løfte den tilbake til det temperaturnivå som industrien trenger. På den måten reduseres bruken av fossile brensler, og i mange tilfeller kan man skru av de fossile brennerne.

– Det finnes mange produsenter av industrielle varmepumper ute i verden, men det er bare et fåtall av dem som klarer å produsere varme over 100 grader. HeatBooster kan løfte temperaturen opp til 160 grader celsius, og det er i spennet mellom 100 og 160 grader at behovet er størst, sa Hodne.

– Vi har utviklet kjerneteknologien i HeatBooster sammen med AVL, som er verdens største motordesignfirma. AVL designer stempelmotorer for alle de store bilmerkene, og selskapets detaljkompetanse har sørget for at vår HeatBooster er pålitelig, robust, skalerbar og kan produseres i store volumer til en billig penge, sa Hodne.

 

  Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 5/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!