– Regjeringen må følge opp Stortingets vedtak

Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om strenge miljøkrav til oppvarming i byggeforskriftene, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

10. mai i fjor vedtok Stortinget å skjerpe miljøkravene i byggteknisk forskrift. Målet var å sikre at 60 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 m2 dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet.  Siden denne endringen ennå ikke er innført av regjeringen, velger mange utbyggere i dag kun direkte elektrisk oppvarming til tappevann og oppvarming.

«Kommer tilbake til saken»

Regjeringen skrev i forslag til statsbudsjett for 2017 at de utredet vedtaket og tok sikte på å komme tilbake til saken i 2017. I forslag til statsbudsjett for 2018 skriver regjeringen at de tar sikte på å komme tilbake med saken i 2018.

 

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap

 

– Vårt inntrykk er at regjeringen trenerer Stortingets vedtak. Denne forskriftsendringen burde absolutt vært innført da byggteknisk forskrift ble endret 1. juli i år, mener Hagemoen.

Hvorfor gjøre det så vanskelig?

Regjeringen mente i forbindelse med stortingsbehandlingen at en forskriftsendring måtte sendes på høring før den kunne innføres. Over ett år etter vedtaket har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortsatt ikke sendt forslag til endring av forskrift på høring.

–  Vi mener det ikke er behov for noen egen høring, fordi endringen i praksis gjeninnfører regelverket som gjaldt fra 2010 til 2016.  Alle sider ved denne saken ble belyst da disse forskriftene (TEK10) ble behandlet i Stortinget, sier Hagemoen.

Sommel gir unødvendig høy energibruk

Konsekvensen av at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak er høyere energi- og effektbruk i bygninger over 1000 m2.

–  Når forskriftsendringen Stortinget faktisk har vedtatt etter hvert blir innført, vil flere av disse bygningene bli bygget med bergvarme og andre effektive varmepumper, i stedet for direkte elektrisk oppvarming, påpeker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening ser frem til Stortingets behandling av statsbudsjettet.

–  Vi håper Venstre og KrF i denne saken kan få gjennomslag for at regjeringen endrer byggteknisk forskrift i tråd med gjeldende stortingsvedtak, sier Hagemoen.

 

Publisert: 17.10.2017