Varmepumper som bruker fjernvarme

Som første industrivirksomhet i landet, skal Tines dessertanlegg i Ålesund installere varmepumper som bruker fjernvarme. Løsningen erstatter naturgass og reduserer CO2-utslippene fra anlegget med en tredel.

– Dette prosjektet kombinerer gode løsninger på best mulig måte. Tine har en jevn produksjon gjennom året, noe som gjør at man får utnyttet varmepumpene best mulig. Dessuten, ettersom disse pumpene tar i bruk fjernvarme, får man gjort seg nytte av overskuddsvarmen fra Tafjord Kraftvarme, sier markedssjef industri Oskar Gärdeman i Enova i en pressemelding.

 

Tine Ålesund. Foto: Olav Håland/Tine SA

 

Etterspørselen etter fjernvarme til oppvarming av bygg, er naturlig nok størst når det er kaldt ute. Samtidig er avfallsproduksjonen, som genererer fjernvarmen, mer jevn gjennom året.

– Mange fjernvarmeselskaper har for mye varme deler av året. Overskuddsvarmen er der uansett, så i et klimaperspektiv er det meget fornuftig å bruke den til noe, sier Gärdeman.

Meieriet i Ålesund er Tines spesialanlegg for ultrapasteuriserte produkter – varer som behandles med særlig høy temperatur i produksjonen for å forlenge holdbarheten. I denne vareporteføljen finner vi blant annet sjokomelk, sjokoladepudding, kremer, sauser, iskaffe og iste. Varmepumpene fra Single-Phase Power skal levere damp til denne varmebehandlingen. Dampen holder så høy temperatur som 180-190 grader.

– Produksjon av damp fra høytemperatur varmepumper er ikke gjort tidligere. Det er også første gang i Norge at fjernvarme benyttes som energikilde for slik energiproduksjon, sier Gärdeman.

Enova investerer 5,8 millioner kroner i Single-Phase Power som leverer teknologien.

Hos Tine Ålesund erstatter fjernvarmen bruk av naturgass og strøm, noe som reduserer CO2-utslippene deres med 66 prosent. Dette tiltaket vil alene innebære 5 prosents reduksjon av Tines totale utslipp.

– Vi i Tine tar ytterligere skritt i klimavennlig retning. Vi kan produsere med grønnere energi her i Ålesund, og bidra betydelig til lavere utslipp av klimagasser, sier meierisjef Jan Heggem.