Sogndal ble ”Årets Varmepumpekommune 2015”

Tirsdag 3. mars ble Sogndal kommune tildelt prisen Årets varmepumpekommune. Tildelingen skjedde på årets varmepumpekonferanse, som i år ble arrangert på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Sogndal kommune trakk det lengste strået i konkurranse med Ibestad og Ulstein kommuner som også var nominerte. Prisen deles ut av Norsk Varmepumpeforing (Novap).

– Vinneren har i mange år vært en pådriver for å få etablert miljøvennlige energiløsninger i kommunen og har i forbindelse med sin energi- og klimaplan utredet flere fjernvarmealternativer med mange planlagte nybygg og store rehabiliteringer i Sogndal sentrum, skriver Novap i en pressemelding. 

 

 Bildet er fra sjøvannsveksleren. Foto: Sognekraft

 

I Sogndal kommune er det bygd ut et fjordvarmeanlegg som leverer varme og kjøling til bygg i Sogndal. – Vi satte i gang anlegget høsten 2013. Forprosjektet startet i 2010. Vi så på fem ulike alternativer og endte opp med et anlegg hvor vi pumper sjøvann opp til en veksler som ligger i sjøkanten, og pumper sjøtemperert ferskvann videre til tre energisentraler som ligger nær kunden, sier Kai-Vidar Myrhol fra Sognekraft. Han mottok prisen på vegne av Sogndal kommune. Sognekraft har stått for utbyggingen av fjordvarmeanlegget i Sogndal.

– En vesentlig fordel med denne løsningen er rikelig tilgang på rimelig kjøling og lite varmetap i overføringslinjene, sier Myrhol.

Fjordenergianlegget henter sjøvann på 50 meters dyp, og temperaturen ligger på 7 til 8 grader.

Fase 1 av utbyggingen er ferdig, og produksjonen fra Sognekraft Fjordenergi var på 4 GWh i 2014. – Av dette var 211 000 kWh kjøling, sier Myrhol.

Når alt er ferdig utbygd, vil anlegget kunne gi 15,5 GWh varme og 5 GWh kjøling.

 

  Kai-Vidar Myrhol fra Sognekraft mottok prisen Årets Varmepumpekommune på vegne av Sogndal kommune. Foto: Novap

 

– Vi har både nye og gamle anlegg. De gamle anleggene driver vi og bygger om nå, slik at alle anleggene blir mest mulig effektive. Blant annet bygger vi om et 70-90 anlegg slik at det blir bedre tilpasset varmepumpedrift, sier Myrhol.

Han fremhever det gode samarbeidet som har vært mellom Sognekraft og Sogndal kommune i forbindelse med utbyggingen. – Jeg vil også gi en honnør til Nortura som har vært veldig positiv til dette. Det har gitt mulighet til å  plassere sjøvannsveksleren på det rette stedet i forhold til sjøvannsopptaket, sier Myrhol.

Fjordvarmeanlegget leverer energi til Sogndal Fotballs kontor- og næringsbygg, høgskole, videregående skole og Sogndal kommunes skoler på Fosshaugane og til Fjordlinje Eiendom på Granden i Sogndal.

  

I EnergiRapporten nr. 9/2010 finner du også en oversikt over tidligere vinnere, og en kort presentasjon av de andre nominerte.  Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!