4 000 kWh i forskjell med og uten varmepumpe

Tall fra SSB viser at ved sammenligning av energibruken i eneboliger med og uten varmepumpe, var forskjellen i energibruk i boliger på over 149 m2 nesten 4 000 kWh i 2012.

For mindre boliger er forskjellen på rundt 1 800 kWh, melder SSB i Samfunnsspeilet nr. 4/2014.

De aller fleste husholdninger anskaffer seg en luft til luft-varmepumpe, som er en rimeligere investering enn for eksempel en varmepumpe basert på jordvarme. Ut fra resultater for energibruken kan man imidlertid ikke se at luft til luft-varmepumper er mindre effektive enn andre typer varmepumper, skriver SSB.

Rekordmange husholdninger hadde anskaffet varmepumpe i 2012. Mens så å si ingen husholdninger hadde varmepumpe i 2001, hadde hele 27 prosent av alle husholdninger varmepumpe i 2012. Blant eneboliger var denne andelen over 40 prosent. I tillegg til muligheter for strømsparing, kan varmere somre i Norge ha gitt en motivasjon til å skaffe varmepumpe, da den kan brukes til nedkjøling på varme sommerdager.

Energibruk per husholdning, med og uten varmepumpe, etter størrelsen på eneboligen

  

 

 Energibruk i husholdninger med og uten varmepumpe. Kilde: Data fra forbruksundersøkelsen 2012, med energitillegg. Statistisk sentralbyrå