Reduserer fjernvarmeforbruket, sparer 80 000 kWh

Bjølsenhagen borettslag har gjennomført flere enkle enøktiltak som til sammen vil føre til energibesparelser på cirka 80 000 kWh per år.

Borettslaget består av 65 leiligheter der varmt tappevann og radiatorvarme leveres av fjernvarmeleverandøren Hafslund. Borettslagets energiforbruk for varme og tappevann ligger på rundt 700 000 kWh. En besparelse på 80 000 kWh per år tilsvarer en energireduksjon på 12 prosent.

– Tiltakskostnadene ligger på cirka 220 000 kroner, noe som vil bety en tilbakebetalingstid på under tre år. I tilegg til at borettslaget reduserer energiforbruket, vil de også spare klimaet for skadelige CO2-utslipp, sier Martin Schjølberg i Boligenergi AS.

 

 Bjølsenhagen borettslag i Oslo. Foto: Boligenergi

Tidligere var det en veldig gammel styring av shuntventilen. Den stod veldig mye oppe, så temperaturen i blokka var unødvendig høy.

– Det vi blant annet har gjort, er å etterisolere rør og utstyr i fyrrom og kjellerlokaler. Det var gammel Armaflex flere steder som var plassert på varme rør. Dette har vi tatt bort og byttet med riktig isolasjon, sier Schjølberg til Tekniske Nyheter.

Borettslaget sparte mest på installering av smart styring av varmeanlegget. – Alle pumper starter og stopper i forhold til utetemperatur. Når det bikker over 10 til 12 grader ute, så slår de seg av, sier Schjølberg. – Da går ikke anlegget lengre. Da stenger shuntventilen og alle pumper stopper.

Det er også lagt inn en kalenderfunksjon som gjør at anlegget også blir styrt om natten. – Da nattesenker vi både varme- og tappevannssystemet, sier Schjølberg.

Varmesystemet er bygd opp med to vekslere i hovedhuset. En for tappevann og en for varme. – Problemet for borettslaget er at naboblokka ikke har en tappevannsveksler, så man må hente energien fra den veksleren som egentlig leverer varme. Da sender man varmt vann på minimum 70 grader over til naboblokka til en hver tid, sier Schjølberg. – Da er det viktig å styre de pumpene i forhold til kalenderfunksjonen. Og sørge for at pumpene ikke går før temperaturen i akkumulatortanken nærmer seg 60 grader.

Innenfor visse tidsrammer midt på dagen, lagrer man ikke energi. – Men skulle temperaturen i tanken gå under 60 grader, starter man pumpene igjen for å holde temperaturen oppe, sier Schjølberg.

– Fjernvarmeleverandøren er ikke så glad for at man etablerer sin egen shuntstyring på sekundærsiden. De vil helst ha styringen av varmeanlegget selv, slik at de får en delta T som de mener er riktig. Problemet er at stort sett går det utover kunden i form av høyre energikostnader, sier Schjølberg.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 20/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!