Nordens største solcellepark blir støttefri

Infranode I og danske BeGreen har før jul underskrevet en avtale som vil føre til bygging av den største solcelleparken i Norden, og den syvende største i Europa. Parken blir helt uten offentlig støtte.

Dette melder BeGreen, som er en dansk utvikler av store solcelleparker. Infranode er et nordisk infrastrukturinvesteringsfond.

Solcelleparken, Vandel 3, bruker arealet fra den nedlagte flystasjonen Vandel i Vejle kommune i Danmark. Parken dekker over 180 hektar, som tilsvarer 250 fotballbaner. Med en forventet årlig produksjon på 152 000 MWh, kommer Vandel 3 til å dekke det som tilsvarer 34 000 husstanders samlede forbruk og redusere CO2-utslippet med 190 000 CO2- ekvivalenter i året.

Området, som tidligere huset Vandel Flyplass, er i dag lagt ut til solcelleanlegg. I 2015 og 2016 ble det bygget to store anlegg som produserer 110 000 MWh årlig. Det nye solcelleanlegget, som oppføres i 2020–2021, blir Nordens største med en forventet årlig produksjon på 152 000 MWh. Foto: BeGreen

 

Byggingen av den nye solcelleparken starter i begynnelsen av 2020, og Vandel 3 vil produsere den første strømmen i 2021.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 1/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!