Danske juletrær kan gi 40 GWh

De 1,5 millioner danske juletrær, som blir kastet ut av danske stuer, inneholder cirka 40 GWh med energi.

– Våre juletrær er en riktig god energikilde i de danske fjernvarmeselskapene som bruker flis, sier konsulent Maria Hedegaard fra Dansk Fjernvarme i en pressemelding. – Det er mye bedre utnyttelse av våre biomasseressurser å bruke de på oppvarming, enn at de bare ligger på våre gjenbruksstasjoner. På denne måten frigjør de samme mengde CO2 som hvis de ble utnyttet til brensel, men uten at vi utnytter energien.

Illustrasjonsfoto: Tekniske Nyheter

 

Et gjennomsnittlig juletre på 160 cm, med en vekt på 6,5 kg, inneholder cirka 27 kWh med energi. Hvis alle 1,5 millioner juletrær i danske hjem ble brukt som treflis i fjernvarmen ville det gitt cirka 40 GWh varme.


Nålene på juletrærne har stor betydning når treet skal brennes. Det er viktig for treets brenselsverdi at det blir vannet hver dag det står inne, slik at det holder bedre på nålene.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 1/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!