450 GW fra offshore vindmøller i 2050

Den samlede europeiske vindindustrien var nylig samlet på konferansen ”Wind Europe Offshore 2019”. Her satte de seg et hårete mål; installert effekt for offshore vindmøller skal være på 450 GWh i 2050.

– Vi vet ikke hvordan vi når dette målet, og hvis vi visste det ville målet heller ikke vært ambisiøst nok, sa Danmarks klima-, energi- og miljøminister Dan Jørgensen under åpningen av konferansen ifølge energy-supply.dk.

450 GW tilsvarer 30 prosent av det europeiske energiforbruket og er en 20-dobling i forhold til dagens offshore-produksjon.

– Tre prosent av havet kan levere 30 prosent av strømmen til vårt elforbruk, og det kan vi gjøre i samspill med naturen. Det er en gylden mulighet for Europa, sa Gunnar Groebler fra Wind Europe ifølge energi-supply.dk.

Administrerende direktør Jan Hylleberg fra Wind Denmark sa i sin åpningstale, ifølge energy-supply,dk, at løsningene på utfordringene finnes i et samspill på tvers av sektorer, fordi målet på 450 GW stiller store og nye krav til både samarbeide og innovasjon.