CO2-varmepumpe med en COP opp mot 10 skal varme tappevann på Møllergata skole

Undervisningsbygg er i gang med et nytt enøk-prosjekt på Møllergata skole, der avløpsvann fra dusjene skal varme opp tappevannet på skolen. Det kan spare skolen for 81 000 kilowattimer i året.

Mange skoler i Oslo har dusjanlegg med et stort varmtvannsforbruk, der energien fra dusjevannet ikke blir utnyttet. På Møllergata skole har de nå installert en CO2-gråvannsvarmepumpe som utnytter varmen i dusjevannet til å varme opp tappevannet på skolen.

CO2- varmepumpen på Møllergata skole. Foto: Undervisningsbygg

 

– Systemet har en ytelse på 50 kW. Det inkluderer en varmeveksler og en varmepumpe, sier energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik. – 37 kW av gråvannsvarmepumpens 50 kW kommer fra varmeveksleren. Dette er varme som overføres fra gråvannet til nettvannet uten tilførsel av ekstern energi, og den er derfor meget lønnsom å utnytte, sier Wik. – Etter veksleren har gråvannet 14°C, og varmepumpen kjøler det ned til 8°C før det går ut i sluket. Varmepumpen henter da ut 12 KW fra gråvannet og leverer 16 kW, noe som gjør at gråvannet varmes fra 27 til 35°C.

Vannet varmes så opp til 55°C med elektrisitet. Blandeventilen benytter forvarmet vann i stedet for kaldt vann til å blande ned temperaturen. – Derfor kan siste tank holdes på f. eks. 80°C uten at det krever mer energi, sier Wik.

– I tradisjonelle systemer løftes alt vann i siste tank til en høy temperatur, for så å blandes ned til 55°C. Det krever mye elektrisk energi. Vårt system løfter kun halvparten av vannet, noe som er energibesparende, sier hun.

– Vi kjører en fast vanntemperatur på 55°C, men har rutiner for regelmessig legionellaoppvarming eller sikring av tankene, og spyling av varmtvannssystemet, sier Wik.

– COPen vil være opp mot 10. Det er blant annet den store andelen av ren varmeveksling som gir en høy COP, sier Wik.

Energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik, gleder seg til å følge med på hvor mye energi CO2-gråvannsvarmepumpen produserer.
Foto: Undervisningsbygg

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 22/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!