Ny varmepumpepris deles ut på varmepumpekonferansen

En skole, en svømmehall og 36 førstehjemsboliger er nominerte til den nye varmepumpeprisen for bygg.

På Varmepumpekonferansen 2018 blir prisen for bygg delt ut for første gang, etter at Norsk Varmepumpeforening valgte å skille mellom én klasse for større anlegg og én for bygg. I tillegg kommer prisen for kommuner.

– Ved å dele opp prisen får vi fram mer av variasjonen i hvordan varmepumper bidrar til energieffektiv og miljøvennlig energi, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Juryen består av Enova og Norsk Varmepumpeforening, og den har nominert tre kandidater til Varmepumpeprisen 2018 – bygg:

• Holmen svømmehall i Asker
• Justvik skole i Kristiansand
• Ulsholtveien 31, 36 førstehjemsboliger på Furuset i Oslo

Holmen svømmehall: En av landets mest energieffektive svømmeanlegg

Den nye svømmehallen i Asker ble åpnet i juni 2017, og har 25-metersbasseng med åtte baner, terapibasseng, treningsrom, sosialrom og kafé. Bygningskroppen oppfyller kravene i passivhus-standarden. Beregnet energibehov er ca. 45 prosent lavere enn nivået i teknisk forskrift. Viktige energitiltak:

• To 120 kW varmepumper koblet til 15 energibrønner med 200 meters dybde produserer varme til svømmeanlegget, og kan levere frikjøling.
• En gråvannsgjenvinner med forventet effektfaktor på ca. 10.
• Tre ventilasjonsaggregater med innebygget varmepumpe. Varmepumpene avfukter brukt luft og forvarmer tilluft.
• Ca. 1 000 m2 solfangere under parkeringsplassene brukes til å lade energibrønnene om sommeren, og til å smelte snø om vinteren.
• Totalt ca. 650 m2 solceller er beregnet å dekke ca. 12 % av årlig behov for strøm.

Holmen svømmehall er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, og har fått støtte fra Enova, Husbanken og Kulturdepartementet spillemidler.

Holmen svømmehall. Foto: FutureBuilt T. Lauluten

 

Justvik skole: Et skoleeksempel på fremtidsrettet energibruk

Justvik skole er på 3 500 m2 inkludert gymsal, garderobeanlegg og SFO. Den har plass til 260 elever og ble tatt i bruk 2. januar i år.

• Skolen er bygget etter passivhusstandarden
• Alle oppvarmingsformål dekkes med en CO2-varmepumpe, noe som er unikt for et næring- og servicebygg i norsk og trolig internasjonal sammenheng.
• For å få god ytelse må vannet som skal varmes opp av CO2-varmepumpen, være kaldere enn 30 °C. Slik er det ikke i tradisjonelt oppbygde vannbårne anlegg. Ved Justvik skole er utfordringene løst med en smart og forbruksuavhengig seriekobling av varmekurser fra høyest til lavest temperaturbehov. Kort forklart avgir varmepumpen først varme til tappevann, så til radiatorer, deretter til gulvvarme (som utgjør større andel enn radiatorarealer) og sist til ultra-lavtemperatur varmebatterier i ventilasjonsanlegget. Foreløpige målinger er svært lovende, med returtemperaturer til varmepumpen på mellom 18 °C og 25 °C.

Skolen er et OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid). Veidekke eier skolen og skal drifte den i 25 år, mens Kristiansand kommune er leietaker.

 

Ulsholtveien 31: Trettiseks klimanøytrale førstehjemsboliger på Furuset i Oslo

Stiftelsen Betanien har utviklet boligprosjektet på Furuset, som er på totalt 2 800 m2. Målet er å gi unge et godt botilbud. Prosjektet har 27 leiligheter i tre forskjellige størrelser i to nye rekkehus i massivtre med passivhusstandard. Ni leiligheter ligger i en totalt ombygget og rehabilitert bygning, med fellesarealer i første etasje. Den er etterisolert og oppgradert til bedre enn TEK10-nivå.

• Hovedhuset har gråvannsgjenvinnere som brukes til å forvarme varmt tappevann.
• Solfangeranlegg på taket skal produsere varmt tappevann.
• Solceller på sørvendte takflater, sørgavlen av nybygget og taket på et sykkelverksted produserer strøm til eget forbruk.
• Et bergvarmeanlegg med 8 energibrønner med 190 meters dybde forsyner leilighetene med varmtvann og romvarme til én radiator per leilighet.

Alle leiligheter har digitale energimålere for varmtvann til oppvarming, og varmt og kaldt forbruksvann. Leieboerne vil bli belastet ut fra eget forbruk.

Ulsholtveien 31. Foto: Novap

Ulsholtveien 31. Foto: Novap


Vinneren annonseres på Varmepumpekonferansen på Fornebu 6. mars. Norsk Varmepumpeforening arrangerer Varmepumpekonferansen 2018 i samarbeid med Rørentreprenørene Norge, Norsk Fjernvarme og VVS-foreningen.