CO2- varmepumpe skal levere 420 000 kWh med tappevann

Otium bo- og velferdssenter i Tromsø, som nå er under bygging, blir et sykehjem med 137 plasser for heldøgnsomsorg. Arealet er på 16 000 m2. Varmepumper skal sørge for oppvarming av bygget og levering av tappevann. Byggherre er Tromsø kommune.

Varmebehovet hos Otium bo- og velferdssenter er på 490 000 kWh per år, mens tappevannsforbruket er beregnet til 420 000 kWh per år.

 

Varmepumper skal sørge for oppvarming og tappevann hos Otium bo- og velferdssenter i Tromsø. Skisse: Tromsø kommune

 

Det er installert tre varmepumper i energisentralen hos Otium. En CO2-varmepumpe på 90 kW som skal ta seg av tappevannsproduksjonen og to varmepumper, hver på 85 kW, som skal produsere varme.

Hever temperaturen til 80 grader

– CO2 -varmepumpen som er installert i Otium, leverer varmt vann inntil 80 grader. Det vil si at vi ikke trenger å ettervarme vannet, sier prosjektleder Kjetil Finne i Kuldeteknisk AS, som har levert anlegget hos Otium. – CO2 som arbeidsmedium er med sine thermodynamiske egenskaper spesielt velegnet til høye temperaturløft. Dette gjør mediet ideelt til varmepumper for tappevannsproduksjon.

To små varmepumper bidrar til bedre temperatur- og kapasitetsregulering

– Grunnen til at det er valgt to varmepumper til oppvarming, er for å ha en tilpasset ytelse også ved lave energibehov. Selv om Thermia varmepumper har en frekvensregulert kompressor, så ville ytelsen av den ene varmepumpen på dellast vært for stor når en går inn i den varmere delen av sesongen, sier Finne. – Varmepumpene brukes også til klimakjøling der behovet også vil være til dels lavt, og to små varmepumper vil her bidra til bedre temperatur og kapasitetsregulering.

– Ellers bidrar naturligvis to varmepumper til økt driftssikkerhet for anlegget, sier Finne.

20 energibrønner

– Energisentralen for Otium er en moderne og miljøriktig installasjon med varmepumper, og varmeopptak fra 20 energibrønner, sier Finne. Brønnene har en effektiv dybde på cirka 250 meter. Det vil si 250 meter under grunnvannsspeilet. Dybden totalt er cirka 280 meter.

Varmepumpesystemet har til formål å levere varme til bygget, ved å hente energi fra brønnparken og levere varme til byggets varme- og tappevannssystem.

– Grunnen til at det er valgt to varmepumper til oppvarming, er for å ha en tilpasset ytelse også ved lave energibehov, sier prosjektleder Kjetil Finne i Kuldeteknisk AS. Foto: Kuldeteknisk

 

I tillegg er systemet designet for også å kunne levere kjøling året rundt, der målet er å ta vare på mest mulig av overskuddsvarmen for gjenbruk.– Systemet er dimensjonert med målsetning om å drifte med lavest mulig energiforbruk, sier Finne.

– Om sommeren vil CO2-varmepumpen for tappevann være den eneste varmepumpen som er i drift, og da vil byggets klimakjøling i tillegg til brønnparken være varmekilde for denne, sier Finne.

Når det ikke finnes behov for varme, vil anlegget gå i frikjølingsmodus inntil brønnparken blir for varm til å oppta nok varme. Anlegget kan frikjøle inntil retur fra brønnene og varmtvannsvarmepumpen kommer opp i 7 grader celsius. Da reguleres anlegget over til kjølemodus.

– I kjølemodus reverseres systemet med motoriserte ventiler, og det er da temperaturen på ac-systemet som bestemmer de to byggvarmepumpenes pådrag, sier Finne. – Overskuddsvarme dumpes mot brønnparken via en treveis ventil.

Beregnet COP på varmepumpen som produserer tappevann, er 4, og for pumpene som leverer varme, er COP beregnet til 3,2.

Byggestart for Otium bo- og velferdssenter var mars 2016. Bygget skal være innflytningsklart våren 2018.Byggherre er Tromsø kommune.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 32/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!