Som et ledd i dette investerer konsernet for første gang i vindkraft til havs, og øker dermed andelen fornybar produsert energi fra 81 til 91 prosent. Vindkraftparken ligger i den tyske økonomiske sonen i Nordsjøen, melder energinyheter.se.

 Ingka-konsernet er en av de største partene i et konsortium som har overtatt en andel på over 200 millioner euro i prosjektselskapet for vindkraftparken Veja Mate i Nordsjøen. Med totalt 67 vindturbiner og en kapasitet på 403 MW er Veja Mate Tysklands nest største vindkraftpark til havs, og en av de ti største i verden.