Dette melder hydrogen.no.

Pristildelingen skjedde på Hydrogenkonferansen 2019. Steffen Møller-Holst fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for hydrogen – og som pådriver for forskning og industriutvikling.
Juryen som har bestått av Bjørn Simonsen i Nel Hydrogen, Anders Ødegård i SINTEF og Gerd Petra Haugom i DNV GL, var full av lovord for den innsatsen Møller-Holst har lagt ned.

 

Juryens begrunnelse

Før tildelingen ga juryen følgende begrunnelse for sitt valg:

Årets vinner av Hydrogenprisen er en person som lever og ånder for hydrogen. Vinneren har over en årrekke vært en pådriver for hydrogen, både i Norge og internasjonalt.

Vedkommende har helhetlig forståelse for energisystemer, både teknologisk og politisk, og samspillet mellom disse. Vinneren er en evig hydrogenoptimist og skyr ikke en god debatt. Hydrogen er veldig personlig for vedkommende. Da kan det også gå en kule varmt iblant!

Likevel – det er som inspirator og bidragsyter vedkommende er kjent – iblant både kolleger og venner. Vedkommende har hatt mange sentrale roller i hydrogenarbeidet i Norge, og har gjennom en årrekke fremmet norsk forskning og industriutvikling på dette området, og dermed bidratt til at den norske hydrogensektoren nå tilhører toppsjiktet i Europa, og til dels globalt.
Denne personen er glad i sin bensinslukende V8’er, men kjører stort sett kun bil som slipper ut vanndamp.

Vinneren har levd lenger med hydrogen enn uten. Som svært få i Norge, bidrar prisvinneren nå aktivt til Norges andre nasjonale hydrogenstrategi. Vedkommende har også bidratt betydelig til EUs store hydrogenprogram, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, og sitter som styreleder for transportpillaren i dette programmet.

Vinneren ledet Hydrogenrådet gjennom to perioder, og bidro blant annet til opprettelsen av Transnova, som var helt avgjørende for den tidlige hydrogeninfrastrukturen i Norge. Han er fortsatt en særdeles aktiv bidragsyter til den norske hydrogensatsingen, både gjennom sin posisjon som markedsdirektør for hydrogen i SINTEF, og som styreleder i Norsk Hydrogenforum.