Samtidig gikk Norge inn i 2019 med et hydrologisk underskudd. Det var mindre snø og vann i vannmagasinene enn normalt på denne tiden av året, noe som også trakk prisen opp, sier Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Sank til samme nivå som i første kvartal 2018

Utover i kvartalet sank prisen på CO2-kvoter, gass og kull i Europa, mens temperaturene i Norge steg og det hydrologiske underskuddet ble mindre. Det førte til at strømprisen gikk ned til samme nivå som første kvartal i 2018.

– Total nordisk vindkraftproduksjon i første kvartal var på 13,8 TWh, noe som er den høyeste kvartalsproduksjonen registrert i Norden. Den høye andelen vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige gjorde at Norge hadde tilgang til billigere strøm fra disse landene, sier Skrivarhaug.

I første kvartal har det vært nettoimport av strøm til Norge i 11 av 13 uker. Nettoimporten var på 2,1 TWh i første kvartal 2019 sammenlignet med en nettoeksport på 2,4 TWh i samme periode i 2018.