Dette melder Norgesgruppen.

De hydrogendrevne lastebilene er en av Askos satsing mot målet om å bli utslippsfri i 2026.   

 

De fire distribusjonsbilene som settes i drift, har en rekkevidde på 500 kilometer med en totalvekt på 26 tonn. Distribusjonsbilene er produsert av Scania med støtte fra blant annet Enova.

Fremstilles med energi fra solceller

Hydrogenet til bilene framstilles lokalt, med energi fra 9 000 kvadratmeter solceller på taket hos Asko Midt-Norge. Hydrogenet som produseres, skal ikke bare brukes på de nye distribusjonsbilene, men også på biler og trucker i egen virksomhet.

Fylles på 15 minutter

I løpet av 15 minutter fylles bilene med trykksatt gass som lagres i tankene i bakkant av førerhytta. Det er brenselcellene i motoren som klarer å hente ut den tilførte energien, helt uten utslipp.